Ticket Verkoop

/*
Template Name: Ticket Verkoop
*/

get_header();

// Controleer of het formulier is verzonden if (isset($_POST['submit'])) {
  // Ontvang de ingevulde gegevens
  $naam = $_POST['naam'];
  $email = $_POST['email'];
  $aantal_tickets = $_POST['aantal_tickets'];

  // Valideer de ingevulde gegevens
  if (empty($naam) || empty($email) || empty($aantal_tickets)) {
    echo "Vul alle verplichte velden in.";
  } else {
    // Stuur de ingevulde gegevens naar een e-mailadres naar keuze
    $to = 'jouw@emailadres.com';
    $subject = 'Ticketverkoop';
    $message = "Naam: $naam\n";
    $message .= "Email: $email\n";
    $message .= "Aantal tickets: $aantal_tickets\n";

    $headers = "From: $email" . "\r\n";

    if (mail($to, $subject, $message, $headers)) {
      echo "Bedankt voor uw bestelling! We nemen contact met u op.";
    } else {
      echo "Er is een probleem opgetreden. Probeer het later opnieuw.";
    }
  }
}
?>

<div id="primary" class="content-area">
  <main id="main" class="site-main" role="main">

    <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
      <header class="entry-header">
        <h1 class="entry-title"><?php the_title(); ?></h1>
      </header>

      <div class="entry-content">
        <form method="POST" action="">
          <p>
            <label for="naam">Naam:</label>
            <input type="text" name="naam" id="naam" required>
          </p>
          <p>
            <label for="email">Email:</label>
            <input type="email" name="email" id="email" required>
          </p>
          <p>
            <label for="aantal_tickets">Aantal tickets:</label>
            <input type="number" name="aantal_tickets" id="aantal_tickets" required>
          </p>
          <p>
            <input type="submit" name="submit" value="Bestellen">
          </p>
        </form>
      </div>
    </article>

  </main>
</div>

<?php get_footer();